Bảng kí tự đặc biệt ঁ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ঁ (Bengali Candrabindu) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Candrabindu
  • UNICODE Number: U+0981
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0981"; }
  • HTML Code: ঁ
  • BASH code: $ echo -e '\u0981'

Kí tự ঁ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ঁ (Bengali Candrabindu) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.