Bảng kí tự đặc biệt আ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự আ (Bengali Aa) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Aa
  • UNICODE Number: U+0986
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0986"; }
  • HTML Code: আ
  • BASH code: $ echo -e '\u0986'

Kí tự আ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt আ (Bengali Aa) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.