Bảng kí tự đặc biệt উ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự উ (Bengali U) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali U
  • UNICODE Number: U+0989
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0989"; }
  • HTML Code: উ
  • BASH code: $ echo -e '\u0989'

Kí tự উ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt উ (Bengali U) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.