Bảng kí tự đặc biệt ঊ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ঊ (Bengali Uu) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Uu
  • UNICODE Number: U+098A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\098A"; }
  • HTML Code: ঊ
  • BASH code: $ echo -e '\u098A'

Kí tự ঊ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ঊ (Bengali Uu) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ঊৣƁ.Ǥ.BảoCânHết
0 0