Bảng kí tự đặc biệt ক đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ক (Bengali Ka) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Ka
  • UNICODE Number: U+0995
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0995"; }
  • HTML Code: ক
  • BASH code: $ echo -e '\u0995'

Kí tự ক trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ক (Bengali Ka) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

হ্দয়হীন অস্কিজেন
0 0