Bảng kí tự đặc biệt গ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự গ (Bengali Ga) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Ga
  • UNICODE Number: U+0997
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0997"; }
  • HTML Code: গ
  • BASH code: $ echo -e '\u0997'

Kí tự গ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt গ (Bengali Ga) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.