Bảng kí tự đặc biệt ঙ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ঙ (Bengali Nga) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Nga
  • UNICODE Number: U+0999
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0999"; }
  • HTML Code: ঙ
  • BASH code: $ echo -e '\u0999'

Kí tự ঙ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ঙ (Bengali Nga) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.