Bảng kí tự đặc biệt ফ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ফ (Bengali Pha) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Pha
  • UNICODE Number: U+09AB
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09AB"; }
  • HTML Code: ফ
  • BASH code: $ echo -e '\u09AB'

Kí tự ফ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ফ (Bengali Pha) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.