Bảng kí tự đặc biệt ব đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ব (Bengali Ba, bengali va, wa) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Ba, bengali va, wa
  • UNICODE Number: U+09AC
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09AC"; }
  • HTML Code: ব
  • BASH code: $ echo -e '\u09AC'

Kí tự ব trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ব (Bengali Ba, bengali va, wa) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.