Bảng kí tự đặc biệt ভ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ভ (Bengali Bha) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Bha
  • UNICODE Number: U+09AD
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09AD"; }
  • HTML Code: ভ
  • BASH code: $ echo -e '\u09AD'

Kí tự ভ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ভ (Bengali Bha) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.