Bảng kí tự đặc biệt র đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự র (Bengali Ra) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Ra
  • UNICODE Number: U+09B0
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09B0"; }
  • HTML Code: র
  • BASH code: $ echo -e '\u09B0'

Kí tự র trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt র (Bengali Ra) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.