Bảng kí tự đặc biệt শ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự শ (Bengali Sha) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Sha
  • UNICODE Number: U+09B6
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09B6"; }
  • HTML Code: শ
  • BASH code: $ echo -e '\u09B6'

Kí tự শ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt শ (Bengali Sha) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.