Bảng kí tự đặc biệt ় đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ় (Bengali Nukta) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Nukta
  • UNICODE Number: U+09BC
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09BC"; }
  • HTML Code: ়
  • BASH code: $ echo -e '\u09BC'

Kí tự ় trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ় (Bengali Nukta) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

হ্দয়হীন অস্কিজেন
0 0