Bảng kí tự đặc biệt ৃ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ৃ (Bengali Vocalic R) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Vocalic R
  • UNICODE Number: U+09C3
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09C3"; }
  • HTML Code: ৃ
  • BASH code: $ echo -e '\u09C3'

Kí tự ৃ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ৃ (Bengali Vocalic R) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.