Bảng kí tự đặc biệt ৲ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ৲ (Bengali Rupee Mark, taka) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali Rupee Mark, taka
  • UNICODE Number: U+09F2
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\09F2"; }
  • HTML Code: ৲
  • BASH code: $ echo -e '\u09F2'

Kí tự ৲ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ৲ (Bengali Rupee Mark, taka) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

₩λG৲ツ
2 0
ஐtF⃗৲Tu̸ấⓃt̾ạ✐
2 0
WAG৲
0 0
TF৲TuấnTạ
0 0