Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
B⃜ảO⃜•C⃜ó︵ᵛᵉʳᵉˢ︵²ᵏ³002022-01-28 21:51:23171.234.11.60
ɓảσ•ɕó︵ᵛᵉʳᵉˢ002022-01-25 01:44:02171.234.11.60