Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『๖é๖ʆມཛ2K9』002022-01-25 07:37:02123.22.78.219
『ᵇᵉ́ᵇˡᵘᵉ²ᵏ⁹』002022-01-25 07:37:05123.22.78.219