Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʙé♡sιɴo002022-05-14 21:42:1014.191.227.74