Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『BN┊NKH』002022-06-29 21:26:1942.118.57.217
ㅤBN┊NKHㅤ002022-06-29 22:14:4442.118.57.217