Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
︵²⁰⁰⁶ϲҤữ▲ѵɨếт▲🅃A⃒ƴ☦002022-04-01 20:05:23113.179.239.42