Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
cт丶κιɴᴀ002022-01-22 09:44:5414.182.178.147
ᑕT丶KIᑎᗩ002022-01-22 09:45:1114.182.178.147
CT丶KINA002022-01-22 09:45:2114.182.178.147