Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
×͜×đươN͜͡G͜͡↭N͜͡T͜͡N͜͡༻꧂002022-01-25 09:04:32171.254.143.158
×͜×đươⓝⓖ↭ⓝⓣⓝ༻꧂002022-01-25 09:03:52171.254.143.158