Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
EX┊┊┊┊RI亗002022-07-01 09:16:5314.174.44.189