Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
╰‿╯Ⓕ©⁀ᶦᵈᵒᶫⓢⓐⓝⓖ☯002022-05-14 21:35:09171.236.59.67
╰‿╯🅵🅲⁀ᶦᵈᵒᶫ🆂🅰🅽🅶☯002022-05-14 21:35:20171.236.59.67