Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『ᶠᵀ』ˣᶜᴴᴬᴹᴹᵞ亗002022-07-05 09:58:0114.183.219.120