Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
G̝ấU̝P̝I̝N̝O̝×͜×002022-02-22 19:37:4414.255.190.167
✟GấU↭PINO×͜×002022-02-22 19:31:1914.255.190.167
GấU↭PINO×͜×002022-02-22 19:35:2114.255.190.167
GấU丶PINO×͜×002022-02-22 19:40:5314.255.190.167
GấUPINO002022-02-22 19:42:3114.255.190.167
GấUPINO×͜×002022-02-22 19:36:5714.255.190.167