Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
h̰̃ã̰ñ̰d̰̃◇m̰̃ḛ̃m̰̃õ̰r̰̃ỹ̰︵²ᵏ⁹002022-02-03 17:43:07222.254.27.216
нαи∂мємσяу002022-01-25 08:19:1714.231.237.233
ᴴᴬᴺᴰᴹᴱᴹᴼᴿᵞ002022-01-25 08:19:3814.231.237.233