Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
нκzнoɴԍʟι002022-01-25 08:54:2842.114.39.48