Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ॐᏦhảI✎X⃗ıN͙✎lỗıѼ002022-07-02 07:40:44113.23.102.237
ズ̝ん̝ảノ̝メ̝ノ̝刀̝レ̝ỗノ̝002022-07-03 01:14:17113.23.103.71