Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
亗khánh亗mêsëx┊002022-01-25 11:05:41171.234.8.146
亗ⓀⒽáⓃⒽ亗ⓂêⓈⒺⓍ┊002022-01-25 09:24:1514.233.223.179
亗ⓚⓗáⓝⓗ亗ⓜêⓢⓔⓧ┊002022-01-25 09:26:1114.233.223.179