Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʟκ.ʙéκнoẻ☻002022-01-25 08:42:2614.179.74.129