Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『ⓂⓁ◆ⒷⒾⓃⓏ╰‿╯002022-01-22 08:34:241.53.52.163