Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
★彡N̝G̝A̝✿I̝O̝D̝彡★002022-07-01 15:15:57171.253.17.34
ミ★ηɡα✿ίσδ★彡002022-07-01 15:15:59171.253.17.34
亗ɴɢᴀ┊ɪᴏᴅ☠002022-07-01 15:15:17171.253.17.34
亗ɴԍᴀ┊ιoᴅ╰‿╯002022-07-07 16:42:1214.179.174.20
亗ɴԍᴀ┊ιoᴅ☠002022-07-01 15:14:21171.253.17.34