Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
亗oᴀɴнđơɴᴘнươɴԍ❦002022-01-22 07:38:35103.199.33.239