Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ㅤᴘᴇwㅤcuㅤʙự✿002022-01-22 09:10:04116.104.61.192