Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᴘнúʀᴇԍ002022-01-22 09:08:43116.104.161.142