Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᵟᵁỳᴺᴴ✿ᴮᴬᵞ✿ᴬᶜᶜ︵ᵏ¹¹002022-06-29 21:18:36115.76.159.89
ℚUỳℕℋ✿ℬᎯᎽ✿Ꭿℂℂ︵ᵏ¹⁰002022-06-29 21:18:30115.76.159.89