Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
TᖇườᑎG✿ᐯíᑭ002022-01-25 06:12:3414.170.112.79