Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
︵³⁴тυn̫☿nő🆆♜002022-01-22 08:01:4542.117.19.74