Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
×͜×V͚Y͚E͚M͚M͚2K͚7×͡×002022-05-26 21:39:0459.153.244.52
×͜×ᵛʸᵉᵐᵐ²ᵏ⁷×͡×002022-05-26 21:39:4759.153.244.52