Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
γβ✿τùηɠ︵²ᵏ²002022-01-25 00:23:37171.228.36.247