Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ZANGNHáTGáI002022-06-29 23:31:10126.211.115.27
zangnhátgái002022-06-29 23:30:40126.211.115.27